Differentiatie door design

Design innovation

Om zich te onderscheiden moet een bedrijf design en innovatie integreren in elke stap van het proces van onderzoek en ontwikkeling, productie, communicatie en verkoop. Samenwerken met een ervaren designer is niet “een mooie strik errond binden”. Integendeel!

Design is een essentiële factor om producten en diensten te onderscheiden: met een aantrekkelijke verpakking en een beter merkimago worden uw producten beter herkend door uw klanten.

Studies wijzen uit dat design een echte economische hefboom is. Vreest u voor de bijkomende kosten die een designer aanrekent ? Weet dan dat elke geïnvesteerde euro een omzet van € 2,25 oplevert ! (Studie Design Council, 2006).

In de provincie Luik werken veel bedrijven en onderzoekscentra aan de ontwikkeling van nieuwe materialen of de aanpassing van bestaande materialen voor nieuwe toepassingen. De materialen omvatten alle bedrijfssectoren en worden continu en in sneltempo aangepast.

De SPI hecht veel belang aan design. Enkele initiatieven ten dienste van bedrijven :

  • communicatie- en bewustmakingscampagnes
  • promotie van conferenties
  • specifieke evenementen waarbij de contacten tussen wederzijds geïnteresseerde gesprekspartners, designers en ondernemers heel belangrijk is
  • informatie- en benchmarkingopdrachten op internationaal niveau
  • audits en bedrijfsbezoeken
  • thematische workshops
  • opstellen van kandidatuursdossiers voor de toekenning van innovatiebeurzen
  • uitgave en publicatie van brochures en referentiegidsen

Het bekendste initiatief van de SPI is uiteraard de beurs Métamorphoses.